. Information om föreningen Bild och Form i Västerbergslagen finns numera på Facebook: /p>